90 питань

Стоимость работы  285  грн 
Страниц  - страница

Если Вам подходит данная работа, то...

или...1. Питання до екзамену

2. Визначте методи та прийоми стимулювання когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
3. Визначте методи та прийоми стимулювання комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
4. Визначте методи та прийоми стимулювання соціального та емоційного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
5. Визначте можливі варіанти надання підтримки родинам в контексті реалізації інклюзивних підходів.
6. Визначте можливі шляхи залучення дітей з відставанням у розвитку в звичайні групи.
7. Визначте можливі шляхи залучення дітей із синдромом Дауна в звичайні групи.
8. Визначте особливості створення середовища сприятливого для емоційного розвитку дитини.
9. Визначте стратегії ефективного спілкування з родинами дітей з особливими потребами.
10. Визначте чинники, що впливають на успішну адаптацію навчального процесу в інклюзивних групах.
11. Визначте чинники, що сприяють розвитку соціальних умінь.
12. Визначте шляхи залучення дітей з ортопедичними вадами в звичайні групи.
13. Дайте загальну характеристику моделей інвалідності.
14. Дайте загальну характеристику наявних у дітей порушень розвитку, які зумовлюють специфічні освітні потреби.
15. Дайте загальну характеристику особливостей когнітивного розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб.
16. Дайте загальну характеристику особливостей мовленнєвого розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб.
17. Дайте загальну характеристику особливостей мовленнєвого розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб.
18. Дайте загальну характеристику особливостей фізичного розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб.
19. Історичний огляд проблеми навчання і виховання дітей з особливими потребами.
20. Назвіть форми інклюзивної освіти.
21. Обґрунтуйте важливість врахування різних психофізичних розладів у процесі навчання і виховання дітей.
22. Обґрунтуйте важливість дотримання етичних норм у процесі оцінювання дитини з особливими потребами.
23. Обґрунтуйте характерні риси інклюзивних дошкільних навчальних закладів.
24. Охарактеризуйте види адаптації і пристосувань для дітей особливим потребами.
25. Охарактеризуйте джерела отримання інформації про дитину з особливим потребами.
26. Охарактеризуйте досвід інклюзивної освіти у країнах СНД.
27. Охарактеризуйте досвід інклюзивної освіти у країнах Центральної Європи.
28. Охарактеризуйте еволюцію ставлення до людей з особливими потребами.
29. Охарактеризуйте Міжнародне законодавство у сфері освіти дітей з особливими потребами.
30. Охарактеризуйте моделі розуміння явища інвалідності в Україні.
31. Охарактеризуйте освітні аспекти залучення дітей, які мають глухоту, сліпо-глухоту і порушення слуху.
32. Охарактеризуйте основні принципи роботи, зорієнтовані на дитину з особливими потребами в інклюзивних групах.
34. Охарактеризуйте перспективність діяльності всеукраїнських громадських фондів та організацій у розвитку інклюзивної освіти.
33. Охарактеризуйте переваги тематичного навчання для дітей з особливими потребами.
34. Охарактеризуйте перспективність діяльності всеукраїнських громадських фондів та організацій у розвитку інклюзивної освіти.
35. Охарактеризуйте поняття „тематичне навчання”.
36. Охарактеризуйте принцип „нормалізації” у скандинавських країнах.
37. Охарактеризуйте проблеми і захворювання, які можуть спричиняти особливі освітні потреби.
38. Охарактеризуйте проекти та експериментальні класи; громадську діяльність батьків як шляхи запровадження інклюзивної освіти в Іспанії та Австрії.
39. Охарактеризуйте процедуру розробки індивідуалізованих навчальних планів.
40. Охарактеризуйте розвиток суспільної допомоги дітям з особливими потребами в історичному аспекті.
41. Охарактеризуйте рушійні сили процесу втілення ідей про освітню інтеграцію.
42. Охарактеризуйте ставлення до батьків дітей з особливими освітніми потребами як до партнерів.
43. Охарактеризуйте стан інклюзивної освіти в Україні.
44. Охарактеризуйте стратегії інклюзивних груп.
45. Охарактеризуйте стратегію ефективного спілкування з батьками дітей з особливими потребами.
46. Охарактеризуйте суспільний рух за громадянські права (США, Італія) як шлях до задоволення освітніх прав дітей з особливими потребами.
47. Охарактеризуйте шляхи залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні навчальні заклади.
48. Проаналізуйте національне законодавство щодо забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими потребами.
49. Розкрийте види адаптацій і пристосувань щодо задоволення специфічних потреб дітей з особливими потребами.
50. Розкрийте зміст індивідуалізованого навчального плану.
51. Розкрийте зміст індивідуалізованого навчального плану.
52. Розкрийте значення спостережень як важливих елементів зорієнтованих на дитину програм.
53. Розкрийте класифікацію порушень розвитку людини.
54. Розкрийте комплексний підхід до процесу збирання інформації про дитину з особливими потребами.
55. Розкрийте освітні реформи у країнах Центральної Європи (Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща) щодо запровадження інклюзивної освіти.
56. Розкрийте основні засади реалізації інклюзивних підходів.
57. Розкрийте основні поняття курсу „інклюзивна освіта”, „діти з особливими освітніми потребами”.
58. Розкрийте основні принципи роботи зорієнтованих на дитину інклюзивних груп.
59. Розкрийте основні принципи тематичного навчання дітей з особливими потребами.
60. Розкрийте основні причини доцільності запровадження інклюзивних програм.
61. Розкрийте переваги та перешкоди розвитку інклюзивної дошкільної освіти.
62. Розкрийте переваги тематичного підходу до навчання дітей з особливими потребами.
63. Розкрийте перешкоди та преваги (для дітей, батьків, педагогів, суспільства в цілому) включення дітей з особливими потребами до системи дошкільної освіти.
64. Розкрийте поняття „діти з особливими потребами”, „інклюзія”, „інклюзивна освіта”, „сегрегація”, „дискримінація”, „реабілітація”.
65. Розкрийте поняття „тематичне навчання”.
66. Розкрийте принципи педагогічної діяльності, орієнтованої на інтереси сім’ї дитини з особливими потребами.
67. Розкрийте процедуру проведення формалізованого оцінювання.
68. Розкрийте різницю між поняттями „інклюзія” та „інтеграція”.
69. Розкрийте роль вихователя у процесі включення дітей з особливими потребами.
70. Розкрийте роль вихователя у процесі залучення дітей з особливими потребами у звичайні групи.
71. Розкрийте специфіку планування навчальних заходів для дітей із затримкою психічного розвитку.
72. Розкрийте специфіку планування процесу формального оцінювання.
73. Розкрийте суть тематичного навчання.
74. Розкрийте термін «інклюзія». Перешкоди та преваги включення.
75. Розкрийте форму індивідуалізованого навчального плану.
76. Розкрийте характерні риси інклюзивних освітніх закладів.
77. Сплануйте можливі варіанти пристосування групового середовища ДНЗ для включення дітей з особливими потребами.
78. Сплануйте можливі шляхи залучення дітей з аутизмом в ДНЗ.
79. Сплануйте навчальні заходи для дітей із затримкою психічного розвитку.
80. Сплануйте шляхи встановлення партнерських стосунків з родинами, які мають дітей з особливими потребами.
81. Сплануйте шляхи залучення родини до розвитку інклюзивних програм.
82. Спроектуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам фахівці із спеціальних видів навчання.
83. Спроектуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам аудіологи.
84. Спроектуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам фахівці з працетерапїї.
85. Спроектуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам фахівці з лікувальної фізичної культури.
86. Спроектуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам психологи.
87. Спроектуйте можливі варіанти адаптації групового приміщення до особливих освітніх потреб дітей з ДЦП.
88. Створіть добірку адаптивного приладдя, яке забезпечує максимальну рухову свободу дитини з особливим потребами.
89. Створіть добірку методів та прийомів стимулювання соціального, емоційного та когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
90. Створіть добірку методів та прийомів стимулювання фізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
Наши контакты в Киеве

Украина, Киев,
ул. М.Расковой 19, офис 1110
(11 этаж)

Мы работаем с 10 до 18, пн - пт

(044) 338-19-17
(063) 258-65-17
(098) 486-23-17
(095) 715-58-92

info@100ballov.com.ua

Клубные карты

серия UA
Скидки на диплом и курсовые

Проверь свою скидку!

18.02.2014
Заказ №1800

Анна

Отличная работа, написана полностью по методичке Вуза, подготовили презентацию, речь на защиту, раздаточный материал. Оригинальность работы - 85%, а в вузе требовали не менее 70%. замечания исправляли вовремя и полностью.
15.5.2015
Заказ №2501

Евгений Быстрыгин

Обращался к ним за отчетом по практике на 4 курсе. Все сделали отлично. В этом году заказл отчет по преддипломной. В результате с менеджером пришли к том, что лучше по отчету и диплом писать. В инсте такую инициативу одобрили, на защите 5 получил
16.03.2015
Заказ №2006

Надеждин Вячеслав

Заказала себе курсовую работу, посмотрев 100 Баллов отзывы . Как работают сотрудники компании мне понравилось. Они в оговоренные сроки написали работу, правильно ее оформили. Претензий к качеству материала у меня нет. Все сделано по высшему разряду.
1.09.2015
Заказ №18329

Самонова Татьяна

Спасибо огромное! Выручили, во время закрыла сессию. Уникальность курсовой была 70%.